Wergeland i Nasjonalbiblioteket er et lite streiftog i samlingen.
Våre fagfolk har plukket kjent og mindre kjent Wergeland-materiale
som vi presenterer for publikum i anledning 200-årsjubileet.


 
     
 

  

NB Digital Wergeland 2008