Denne teksten vil bli erstattet

Regi: Nils R. Müller. Rettigheter: Guri Heitman Müller. Dette brevet blir heldigvis ikke sendt - og hennes elskede kommer tilbake!