Nils Kjær: Epistler. Oslo: Gyldendal, 1949
Denne teksten vil bli erstattet