Knut Hamsun: Victoria. En kærligheds historie. Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag, 1898
Denne teksten vil bli erstattet