Karl Ove Knausgård: Min kamp, 6. Oslo: Oktober, 2011
Denne teksten vil bli erstattet