Bodil Cappelen og Olav H. Hauge: Brev 1970-1975. Oslo: Samlaget, 1996
Denne teksten vil bli erstattet