Dag Solstad: Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige. Oslo: Oktober, 1984
Denne teksten vil bli erstattet