Cora Sandel: Alberte og friheten. Oslo: Gyldendal, 1931
Denne teksten vil bli erstattet