Tone Hødnebø: Mørkt kvadrat. Oslo: Aventura, 1994
Denne teksten vil bli erstattet