Vor Herres og Frelseres Jesu Christi Nye Testamente. Christiania: 1819
Denne teksten vil bli erstattet