"Brevkort fra Fram i Polhavet", trykkeri: Kirste & Sieberth, Kristiania,
utgiver: Postvesenet, fargelitografi, 72,5 x 46,5 cm