Hver en liten avkrok av landet ble foreviget på postkort. Postkort, håndkolorert kort, Tinfos, Telemarken, 1909