Telegrafens store fortrinn fremfor posten, var at den var raskere. Telegram Fra Den Kongelige Telegrafs Expedition, 1860-tallet