Telegrammer var dyrere og ble beregnet etter antall ord. Vanlige telegrammer, fra brosjyren Takstabell for telegrammer til utlandet, Telegrafstyret, 1949