I 1855 ble det innført frimerker, men de ble i begynnelsen bare brukt på privat post. Norges Kvinder til Ragna Nielsen, 1921