Rundt 1980 kom faksen til Norge. Nå var det mulig å sende kopier via telenettet
Når du trenger telefax hjemme. Den lille bærbare. TBK, 1986