"Vind, blæst, storm." Maleren Harald Sohlberg prøver å forklare forsinkelser i arbeidet sitt. Fra Harald Sohlberg til Conrad Mohr, 3. november 1923.
Denne teksten vil bli erstattet