Et kongebrev gjemt i en bok "Kongebrev" i pergament, limt inn i bok: Skaanske Lowbog, som er retteligen corrigerit och schreffuen efter den gamble trychte Schaanske Lowbog, juni 1401.
Denne teksten vil bli erstattet