Avlatsbrev. I senmiddelalderen trodde mange at de ved avlat kunne kjøpe seg fri fra de evige syndestraffer. Pavebrev fra 15. årh, Vatikanet, 1.12.1507
Denne teksten vil bli erstattet