"Brevet er grunnpilaren i næringslivets kommunikasjon." Åpent brev til norsk næringsliv,
utgiver: Postverket, 1992–1993, offset fargelitografi, 53 x 41 cm