"Jeg har tenkt saa meget paa dig i dag …" Fra Ragna Thiis (f. Dons) til Jens Thiis, 14. desember 1893
Denne teksten vil bli erstattet