Dikteren André Bjerkes aller første brev? Fra André Bjerke til "onkel Fredrik", ca. 1924