"Du trenger ikke reise langt for å sende kort!", fotograf: Lars Tunbjörk/Tio foto,
utgiver: Postverket, 1992–1994 offset fargelitografi, 49,5 x 35 cm