Sensurert postkort. Fra Francis Bull til Didrik Arup Seip, 7. januar 1945.