Under okkupasjonen i Norge var det brevsensur, og brev ble regelmessig ├ąpnet. Fra Sigrid Undset til Signe U. Thomas, fra USA, ├ąpnet av postsensuren, 1941.