Forretningsbrev ble lest av flere, derfor måtte man påpeke det uttrykkelig hvis det skulle behandles som privatpost. Vilhelm Adelsten Aubert til Thorstein Diesen, 24. november 1891.