Hvis mottakerens nye adresse var kjent, ettersendte Posten brevene. Konvolutt adressert til Knut Hamsun, Hamarøy, udatert.