For å være sikker på at brevet hadde kommet frem, kunne man sende det rekommandert. Postkvitterings-bog, Forlagt af Alb. Cammermeyer, 1889.