Lister over brev som manglet fullstendig adresse ble hengt opp ved postkontorer. Fortegnelse over ubesørgede Breve ved Trondhjems Postkontor, 1912.