Byråkratisk språk har ikke alltid vært lett å forstå. Cirkulaire No 16, 1851. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.