Skriv mer for å glede andre!, Poststyret, ca. 1936