En visitt skulle ikke vare over ett kvarter. Den hadde et bestemt og begrenset formål - å lykkeønske, å si farvel osv. … Når man ikke fant noen hjemme, la man kortet i postkassen. Visittkort, udatert