Gratulasjonskort var ofte forseggjorte og stod gjerne fremme i stuen til allmenn beskuelse. Konfirmasjonskort, "Til lykke", ca. 1900