Ved å klebe på frimerket i en bestemt vinkel, kunne man signalisere alt fra "Kom snart" til "Et kys". Postkort. "Frimerkesproget", Eberh. B. Oppi Kunstforlag, udatert