Brev fra Gunnar Heiberg til Anton Heiberg (brevhode fra Central Hotel Berlin), udatert