logo

Norsk arbeiderbevegelse: propaganda på 1930-tallet

Det var først på 1930-tallet at norsk arbeiderbevegelse begynte å satse på propaganda i stor stil. Flere kunstnere som fikk oppdrag fra arbeiderbevegelsen var inspirert av sovjetiske forbilder, både i stil og temavalg.

På landsmøtet i 1933 definerte Arbeiderpartiet seg som et reformparti. Målet var nå å løse den økonomiske krisen og å nå ut til så mange velgere som mulig. Sovjetisk propaganda ble et viktig forbilde, blant annet fikk hammersymbolet i 1934 sitt gjennomslag i billedpropagandaen. Antallet plakater nådde toppen under stortingsvalget i 1936, og temaene var knyttet til partiorganisasjon, holdningskampanjer samt opplysningsarbeid. Sovjetiske plakater og filmer hadde blitt vist på utstillinger, blant annet i Oslo i 1930 og 1933.


plakat 01
plakat 01
plakat 01
plakat 01