logo

Den andre femårsplanen og Stalin-kulten, 1932-1939

Med den andre femårsplanen ble den samfunnsøkonomiske totalomveltningen videreført. I 1930-årene ble millioner av mennesker forfulgt og drept, samtidig som kulten rundt Stalin vokste.

Den statlige kontrollen ble skjerpet på alle områder, og samtlige kunstforeninger ble oppløst i 1932. To år senere ble kunstens oppgave definert en gang for alle – den skulle vise et sant og konkret bilde av virkeligheten i dens sosialistiske utvikling. Dette førte til en sterk begrensning av kunstneriske uttrykksmåter, og en naturalistisk stil vant mer og mer terreng.


plakat 01
plakat 01
plakat 01
plakat 01
plakat 01