logo

NEP: Den nye økonomiske politikken, 1921-1928

I november 1920 ble borgerkrigens sentrale krigshandlinger avsluttet, og bolsjevikene satset nå på gjenreising av økonomien. Dette ble et sentralt tema i propagandaen.

Med innføringen av NEP fikk privatkapitalistiske krefter et visst spillerom, samtidig som staten beholdt styringen. Kulturpolitikken var i denne perioden forholdsvis liberal, og det eksisterte en rekke ulike kunstneriske grupper og retninger.


plakat 01
plakat 01
plakat 01
plakat 01