logo

Sverre Ørn-Evensen er en av de kunstnerne som laget flest plakater for arbeiderbevegelsen, i funksjonalistisk stil og ofte med bruk av fotomontasje. Mottoet «Ungdommen skal i arbeid» er skrevet med store bokstaver foran en lyseblå himmel og fremstår dermed som en realistisk visjon. Valget av motiv er symbolsk på flere plan: Her hjelper ungdommen til med å konstruere «det norske hus», basert på Arbeiderpartiets grunnfestede idealer.


plakat 01

Sverre Ørn-Evensen (1905-1966)
(Sign. ÖRN-E)
Ungdommen skal i arbeid. Stem med Det norske Arbeiderparti

Arbeidernes Ungdomsfylking, 1936
Trykk: Emil Moestue AS
Litografi og offset. 59,5 x 37,6 cm
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Mag.sign. P18 © AUF/Arbark


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001