logo

Thor Wiborg, senere en sentral person i Arbeidernes opplysningsforbund, var en av de mest brukte grafikerne innen arbeiderbevegelsen. Han laget utallige brosjyrer, flyveblader, plakater og tittelsider til magasiner. Denne plakaten ble publisert på Arbeiderungdommens tittelside 1. mai 1935: Johan Nygaardsvold, som hadde fått i stand en mindretallsregjering i mars samme år, støtter seg myndig på talerstolen, under ham står en hærskare av bitte små tilhørere. Dette minner om sovjetiske plakater som hyller Stalin på denne tiden.


plakat 01

Thor Wiborg (1903-1985)
Arbeiderungdommen. 1. mai 1935

Originalutkast til plakaten, 1935
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Mag.sign. P96 © Arbeiderpartiet/Arbark


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001 001