logo

Erling Nielsens kjente plakat setter Arbeiderpartiets slagord for stortingsvalget i 1933 i sentrum: Hele folket i arbeide. By og land hand i hand. De tre hovedsøylene i norsk økonomi, landbruk, industri og fiskeri, blir vist i sin gjensidige avhengighet. By og land, representert ved sjø, fjell, åkrer og fabrikker, er likeverdige. Med dette inkluderende budskapet klarte Arbeiderpartiet å nå ut til brede befolkningslag og oppnådde 40 % av stemmene, partiets beste resultat noensinne. Nielsen satset på en helt annen estetikk enn tre år tidligere, med en montasje av realistisk tegnede elementer.


plakat 01

Erling Nielsen (1897-1954)
(Sign. EN)
Hele folket i arbeide. By og land hand i hand

Det norske Arbeiderparti, 1933
Litografi. 60,5 x 40,5 cm
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Mag.sign. P8. © Arbeiderpartiet/Arbark


Klikk på de grønne markeringer.

001 002 003 001