logo

Myndighetene oppfordret befolkningen til å drive gymnastikk og sport, noe som var viktig for å øke folkets krigsberedskap og -evne. Derfor agiterte mange plakater for ulike typer sport og avbildet energiske, sunne mennesker med et optimistisk sinnelag. Med sin lakoniske og grafiske stil klarte den fremgangsrike Dejneka å gi fordringene til den sosialistiske realismen, slik den ble definert på forfatterkongressen i 1934, en moderne form.


plakat 01

Aleksandr Dejneka (1899-1969)
(Sign. A. Dejneka 33)
Arbeid, bygg, og ikke syt! Veien til et nytt liv er staket ut. Du trenger ikke å bli noen atlet, men fysisk trening - det er obligatorisk

Moskva-Leningrad, Unionen for statlige bok- og tidsskriftforlag og Statens forlag for billedkunst, 1933
Fargelitografi. 100,8 x 73,3 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 142461


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001 001