logo

I løpet av noen få år gikk mer enn tre millioner kvinner ut i lønnet arbeid. Det sovjetiske idealet var den yrkesaktive moren som overlot den sosialistiske oppdragelsen til kvalifiserte lærere, mens andre felles institusjoner avlastet henne med annen type husarbeid. Idealet om en total institusjonalisering av både barneoppdragelse og husarbeid lot seg imidlertid ikke realisere. For de fleste kvinner forble dobbeltbelastningen med en full arbeidsdag, ofte i fysisk anstrengende yrker, i kombinasjon med ansvar for barn og husholdning, den slitsomme realiteten.


plakat 01

Natalia Pinus (1901-1986)
(Sign. Natalia Pinus 33.)
Kvinnelige arbeidere - bli med i rekkene av aktive produsenter, og delta aktivt i utviklingen av det industrielle og sosiale liv i landet!

Moskva-Leningrad, Unionen for statlige bok- og tidsskriftforlag og Statens forlag for billedkunst, 1933
Fargelitografi, fototypi. 98 x 71,4 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 143126


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001 001