logo

Stalin står ved mikrofonen på en høy tribune, på Den røde plass i Moskva. Foran podiet passerer et opptog med røde faner, det er anført av unge pionerer, mens store tanks kjører foran. Opprustning ble igjen prioritert på denne tiden. Man ønsket å være beredt overfor Tyskland etter Hitlers maktovertakelse i 1933.


plakat 01

Vasilij Elkin (1897-1991)
Vær hilset, røde armé - den væpnede delen av proletariatets revolusjon!

Moskva-Leningrad, Unionen for statlige bok- og tidsskriftforlag og Statens forlag for billedkunst, 1933
Fargelitografi. 109,5 x 75,7 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 58549


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001 001 001