logo

Etter at Stalin ble erklært som en av teoretikerne innenfor den marxistisk-leninistiske lære, fikk han i 1933 en plass ved siden av dens grunnleggere, Marx, Engels og Lenin. Portrettene av partiteoretikerne er plassert på hver sin fane, og alle ble tilordnet sentrale, historiske hendelser. Klutsis var en av kunstnerne som arbeidet mye med fotomontasje, som på denne tiden fikk stadig sterkere kritikk. Kunstneren ble sendt i fangeleir og drept i 1938.


plakat 05-01

Gustav Klutsis (1895-1938)
(Sign. Klutsis)
Hold fanen høyt for Marx, Engels, Lenin og Stalin!

Moskva-Leningrad, Unionen for statlige bok- og tidsskriftforlag og Statens forlag for billedkunst, 1933
Fargelitografi, fototypi. 80,5 x 172,2 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 1690, 1689


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001 001