logo

Plakaten reklamerer for parkens vintertilbud. En skøyteløper som løper mot betrakteren med et rødt flagg i hånden symboliserer sluttsprinten i femårsplanen. Parkens andre attraksjoner inngår også i dette perspektivet. Avkobling utført på den riktige måten vil sørge for at de overordnede målene nåes i tide. Den konstruktivistiske kunstneren El Lisitskij fikk i 1928 posisjonen som ledende arkitekt ved Sentralparken for kultur og fritid i Moskva.


plakat 01

El (Lazar) Lisitskij (1890-1941) og Vladimir Akhmetjev (1892-1959)
Sentralparken for kultur og fritid om vinteren

Moskva, utg. av Sentralparken for kultur og fritid, 1931
Fargelitografi, fototypi. 99,7 x 66 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 11796/2


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001