logo

Bolsjevikene mente at veien til produksjonsøkning i jordbruket gikk gjennom stordrift og økt mekanisering. Fra 1929 krevde makthaverne at bøndene ga fra seg buskap og jordbruksutstyr. Hvis noen ikke gikk inn i kolkhosene frivillig, eksproprierte man deres jord og eiendom, og de selv ble sendt til avsidesliggende regioner i landet. Disse «kulakkene» ble erklært som statens hovedfiender. Motstanden og spenningene kulminerte i et heftig opprør, hvor man likviderte aktivister og drepte buskap.


plakat 01

Viktor Koretskij (1909-1998), Vera Gitsevitsj (1897-1976), Boris Knoblok (1903-1984)
Takket være byggingen av sovkhosene og kolkhosene har SSSR blitt verdens største jordbruksland

Moskva-Leningrad, Unionen for statlige bok- og tidsskriftforlag og Statens forlag for billedkunst, 1931 Fargelitografi, fototypi. 101,8 ? 70,8 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 141296


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001 001