logo

2 + 2 = 5. Dette umulige regnestykket var målet, men på slutten av 1932 ble det erklært at femårsplanen var oppfylt på fire år og tre måneder. Den sosialistiske konkurransen ble stimulert gjennom å oppmuntre foregangsmenn til en «frivillig» og uegennyttig overoppfyllelse av planen.
Samtidig risikerte arbeidere som ble oppfattet som uproduktive, og spesielt bedriftsledere som ikke klarte å nå målene, å bli hardt straffet.


plakat 05-01

Jakov Guminer (1896-1942)
(Sign. Ja. Guminer)
Den kommende industrifinansielle plans aritmetikk: 2 + 2 = 5 ved hjelp av arbeidernes entusiasme

Moskva-Leningrad, Statens forlag for billedkunst, 1931
Fargelitografi, fototypi. 90,7 x 62,3 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 141762


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 002 001