logo

Den utbredte fattigdommen og analfabetismen skapte store samfunnsmessige utfordringer på 1920-tallet, men den tyngste arven fra første verdenskrig og borgerkrigen, med alt sitt forfall og sin sult, var de foreldreløse barna. For å hjelpe disse barna ble det i 1921 opprettet en spesiell regjeringskommisjon, som først ble ledet av Felix Dzerzjinskij. Fra 1925 til 1933 eksisterte også den frivillige foreningen Barnas venner, som utga et tidsskrift med likelydende navn.


plakat 01

Ukjent kunstner
Barnehjemmet erstatter familien for det hjemløse og husløse barnet

Plakat fra serien «Hjørnet for barnas venner»
Moskva, Typo-litografibedriften V.T.U. Kamerat Dunajev, 1925
Fargelitografi, fototypi. 107,3 x 72,3 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 166766


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001 001