logo

På denne konstruktivistiske fotomontasje-plakaten er det Lenin som taler i en stor mikrofon, hans stemme når ut til hele befolkningen: til soldaten som gjør honnør og til massene i gatene.


plakat 01

Julian Sjujskij
(Sign. Io Sj 25)
Radio. Av millioners viljer skaper vi én vilje

Leningrad, Forlaget KUBUTSJ (Kommisjon for forbedring av studentenes levekårs forlag), 1925
Fargelitografi, fototypi. 92,7 x 62 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 142021


Klikk på de grønne markeringer.

001 001 001 001 001